/ /

Servisní středisko
HLS

Oprávnění dle PART 145

Hradecká Letecká Servisní s.r.o. (HLS) je servisní organizací specializovanou na provádění údržby a oprav letounů Daher / Socata TBM, Cirrus, Piper, Cessna a Bristell. Je držitelem oprávnění dle PART 145, což znamená, že splňuje ty nejpřísnější standardy a požadavky na kvalitu prováděných prací. Oprávnění dle PART 145 jí umožňuje servisovat nejen letouny provozované v režimu privátního létání (NCO) a v režimu speciálních operací (SPO), ale též letouny leteckých dopravců (držitelů AOC). Společnost sama klade důraz na leteckou bezpečnost na první místo a dodržování veškerých pracovních postupů a norem je ve společnosti auditováno několikrát ročně jak vnitřními tak vnějšími auditory.

Rozsah oprávnění pokrývá následující typy letadel

  • Daher TBM 700, 850, 900, 910, 930, 940, 960
  • Cirrus SR20, 22, 22T, 22TAT
  • Piper PA-46-500TP Meridian (M500) / PA-46-600TP (M600)
  • Piper PA-46-350T / PA-46-350P (M350)
  • Piper PA 23, 28, 28R, 32, 32R, 34, 38, 44, 46, 60 atd.
  • Cessna 100 / 200 / 300 Series
  • Bristell B23 Series
 

Autorizace Daher TBM a autorizace Cirrus

Kvalita a vysoká úroveň prováděných prací vyústila v získání autorizací od největších světových výrobců letadel v kategorii general aviation.

Od roku 2022 je HLS autorizovaným servisním střediskem (ASC) společnosti Daher (původně SOCATA), což ji opravňuje servisovat veškeré nově vyrobené letouny TBM 700 / 850 / 900 / 910 / 930 / 940 / 960 a řešit jejich záruční i pozáruční servis a opravy.

Více o servisu TBM

Od roku 2015 je HLS autorizovaným servisním střediskem (ASC) společnosti Cirrus Design Corp., což ji opravňuje servisovat veškeré nově vyrobené letouny Cirrus řady SR20, 22, 22T a řešit jejich záruční i pozáruční opravy.

Více o servisu Cirrus

Avionická měření a diagnostika

HLS disponuje vlastními testery avionických systémů a vlastním avionickým personálem. HLS proto vlastními silami provádí veškerá předepsaná avionická měření (IFR, XPDR, Pitot, Altimeters, Compass atd.) a diagnostiku avionických a elektrických závad. HLS taktéž běžně provádí upgrady SW a výměny komponentů v komplexních avionických systémech (G1000, G1000 NXi, G2000 a G3000) .

Personál údržby

Technický personál údržby je vysoce kvalifikován a má mnohaletou komplexní zkušenost v údržbě letadel TBM, Cirrus, Piper, Cessna a Bristell. Jeho úroveň je navíc zvyšována pravidelným školením v HLS a v případě letounů TBM a Cirrus též pravidelným školením u výrobce. Oblast administrativní přípravy zakázek a řízení prací je prováděna specialisty vysokoškolsky vzdělanými v oboru civilního letectví za využití specializovaného software. Výsledkem je stoprocentní kvalita a úplnost odvedené práce a maximální bezpečnost a spolehlivost udržovaných letounů.

Činnosti mimo běžnou údržbu

  • Polepy letadel (emblémy, imatrikulace, vlajky, estetické prvky)
  • Vážení letadel na přesných leteckých vahách včetně vyhotovení protokolu o hmotnosti a vyvážen

Náhradní díly

Pro potřeby servisního střediska udržuje HLS dobře vybavený provozní sklad náhradních dílů, čímž je maximálně zkrácen čas nutný na setrvání letounu v údržbě. Všechny instalované náhradní díly a komponenty jsou doprovázeny patřičným certifikátem a jsou objednávány přímo u výrobců (TBM, Cirrus, Bristell) nebo autorizovaných dealerů (Piper, Cessna) těchto součástí. Díky jazykové flexibilitě objednává HLS náhradní díly nejen v Evropě, ale též v USA, Kanadě a dalších zemích tak, aby vždy zkrátila čekací dobu na dodání dílu na minimum. (více viz. Prodej náhradních dílů)

Doklady o provedené údržbě

Každá jednotlivá servisní zakázka je u HLS doprovázena dokumenty, jejichž kopie jsou jako součást díla uloženy do archivní složky letounu (u letadel řízených v CAO HLS) a při ukončení vedení v CAO HLS je tato archivní složka předána zákazníkovi nebo jsou předány zákazníkovi přímo po každé provedené údržbě (u letadel neřízených v CAO HLS). Tím je zaručena dohledatelnost provedených prací a dokladování původu zastavěných dílů.

POTŘEBUJETE PORADIT?KONTAKTUJTE NÁŠ ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+420 606 790 881 info@hls.aero